Edilexissä on huoltokatko perjantaina 16.4.2021. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Lag om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet (gäller till 31.12.2021) 30.12.2013/9 år 2014

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §

Lagens syfte

Syftet med denna lag är att främja ekonomisk tillväxt, sysselsättningen och andra näringspolitiska mål genom att bevilja understöd för projekt som främjar i synnerhet startandet av små och medelstora företag samt sådana företags tillväxt och utveckling.

När understöd beviljas ska målen för Europeiska unionens och den nationella region- och strukturpolitiken beaktas. Bestämmelser om beaktande av konkurrensaspekter finns i 7 § 1 mom. 4 punkten i statsunderstödslagen (688/2001).

I syfte att förbättra företagens konkurrenskraft på lång sikt och förnya företagsverksamheten inriktas understöden på högtstående projekt som främjar företagsverksamheten.

2 §

Tillämpningsområde

I denna lag bestäms om de grunder som ska iakttas när understöd för utvecklande av företag och understöd för utvecklande av företagens verksamhetsmiljö beviljas någon annanstans i Finland än i landskapet Åland.

På understöd enligt denna lag tillämpas vad som föreskrivs i 3 kap. i lagen om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt (8/2014).

Dessutom tillämpas på understöd enligt denna lag vad som föreskrivs i statsunderstödslagen, om inte något annat bestäms nedan.

3 §

Anslag

Understöd kan beviljas högst till det maximibelopp som har godkänts i statsbudgeten. I statsbudgeten tas in ett anslag som behövs för utbetalning av beviljade understöd.

Understöd enligt denna lag kan delfinansieras med medel ur Europeiska unionens strukturfonder. Denna lag tillämpas också på medel ur strukturfonderna, om inget annat följer...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.