Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om anmälan om användning av skog 30.12.2013/1320

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 14 § 6 mom. i skogslagen (1093/1996), sådant det lyder i lag 1085/2013:

1 §

En anmälan om användning av skog enligt 14 § i skogslagen (1093/1996) ska innehålla följande uppgifter:

1) namn och kontaktuppgifter avseende markägaren eller innehavaren av besittningsrätt eller någon annan sådan särskild rättighet, och dessutom namn och kontaktuppgifter avseende den person som denne eventuellt har befullmäktigat,

2) namn och kontaktuppgifter avseende innehavaren av avverkningsrätten, om avverkningsrätten har överlåtits innan anmälan görs,

3) fastighetsbeteckning samt kommun för den fastighet eller de fastigheter behandlingsområdet eller behandlingsområdena omfattar, (13.8.2014/663)

4) behandlingsområdets eller behandlingsområdenas läge med tillräcklig noggrannhet på en karta eller uttryckt med hjälp av geografisk information, samt deras arealer,

5) syftet med och sättet att genomföra avverkningen enligt 5, 5 a eller 5 b § i skogslagen, samt i fråga om avverkning enligt 5 b § en redogörelse för objektets särskilda karaktär och det avverkningssätt som den förutsätter, eller i fråga om avverkning enligt 2 § 3 mom. i statsrådets förordning om hållbar skötsel och användning av skog (1308/2013) en redogörelse för de särskilda skälen för att underskrida minimimängden utvecklingsdugligt trädbestånd,

6) i fråga om de enskilda skogsfigurerna vid förnyelseavverkning växtplatsen, förnyelsesättet, det huvudsakliga trädslaget eller de huvudsakliga trädslagen vid förnyelsen, den eventuella markberedningsmetoden, samt när andra ...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.