Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Statsrådets förordning om statsunderstöd för kollektivtrafik (upphävt) 30.12.2013/1273

Denna förordning har upphävts genom F 27.6.2018/509, som gäller fr.o.m. 1.7.2018.

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i statsunderstödslagen (688/2001):

1 §

Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om grunderna för att bevilja statsunderstöd för kollektivtrafiken av anslag i statsbudgeten.

Bestämmelser om statsunderstöd finns dessutom i statsunderstödslagen (688/2001).

2 §

Definitioner

I denna förordning avses med

1) stor stadsregion Samkommunen Helsingforsregionens trafik samt städerna Tammerfors, Uleåborg och Åbo, så som de definieras i 12 § 3 mom. i kollektivtrafiklagen (869/2009),

2) medelstor stadsregion städerna Björneborg, Joensuu, Jyväskylä, Kuopio, Lahtis och Tavastehus, så som de definieras i 12 § 3 mom. i kollektivtrafiklagen, samt städerna Kotka, Kouvola, Vasa och Villmanstrand,

3) trafikavtalsförordningen Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/2007 om kollektivtrafik på järnväg och väg samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1191/69 och (EEG) nr 1107/70,

4) reseservicecentral ett serviceställe, anordnat av kommunen eller samkommunen själv eller som köpt tjänst, som

a) tar emot transportbeställningar från kunder eller offentliga samfund,

b) samordnar resor till reskedjor eller planerar rutter på basis av beställningar från kunder eller offentliga samfund,

c) förmedlar de samordnade trafikrutterna, och

d) i första hand dirigerar kunderna till befintliga rutter, i andra hand till samordnade transporter och i sista hand till separata transporter,

5) resecentral en gemensam station för olika trafikformer inom persontrafiken som tillhand...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.