Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om allmänna krav som för att bekämpa djursjukdomar ställs vid förflyttning av levande djur, embryon och könsceller mellan Europeiska unionens medlemsländer 18.12.2013/1024

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av lagen om djursjukdomar (441/2013):

1 §

Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på förflyttning av levande djur samt deras embryon och könsceller från Finland till en annan medlemsstat eller via en annan medlemsstat till en annan stat än en medlemsstat eller från en annan medlemsstat till Finland eller via Finland till en tredje medlemsstat eller en annan stat än en medlemsstat.

2 §

Avgränsning av tillämpningsområdet

Förordningen tillämpas dock inte på förflyttning av följande djur och produkter:

1) livsmedel som fåtts från djur inklusive levande musslor, tagghudingar, manteldjur, havssnäckor och kräftdjur avsedda att användas som livsmedel,

2) sällskapsdjur som förflyttas som sällskapsdjur enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 998/2003 (förordningen om sällskapsdjur) om djurhälsovillkor som ska tillämpas vid transporter av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte och om ändring av rådets direktiv 92/65/EEG med undantag av hundar, katter och frettar, som omfattas av bestämmelserna i kommissionens förordning (EU) nr 388/2010 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 998/2003 vad gäller det högsta antalet sällskapsdjur av vissa arter som får transporteras utan kommersiellt syfte,

3) vattenlevande djur som transporteras av ägaren och som hålls och föds upp enbart för prydnadsändamål och som inte är avsedda att säljas eller förmedlas, samt

4) de djur som avses i artikel 2....

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.