Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Lag om statens helägda aktiebolag Business Finland Venture Capital Ab 13.12.2013/967

Rubriken har ändrats genom L 869/2021.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 § (9.12.2022/1003)

Bolagets syfte

Bolagets syfte är att utveckla kapitalplaceringsmarknaden genom att i första hand avhjälpa brister som förekommer i utbudet av finansiering för företagens tidiga fas.

2 §

Uppgifter

Bolaget har till uppgift att främja företagens affärsverksamhet i tidig fas genom att inrätta nya fonder, göra placeringar i fonder i form av eget och främmande kapital och bevilja borgen för privata placerare i kapitalfonder.

Arbets- och näringsministeriet kan efter förordande av statsrådets finanspolitiska ministerutskott på särskilda grunder besluta att ge bolaget också enskilda industri- eller näringspolitiska uppdrag som gäller sådana placeringar i form av eget kapital som inbegriper statligt stöd i syfte att trygga verksamhetsförutsättningarna för finländska företag. (9.12.2022/1003)

En i 2 mom. avsedd placering som bolaget genomför kan genomföras först efter att Europeiska kommissionen har godkänt beslutet, om Europeiska unionens lagstiftning om statligt stöd förutsätter detta. (9.12.2022/1003)

3 § (24.8.2018/767)

Organisering

Bolaget är helägt av staten och det hör till arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde.

Innovationsfinansieringsverket Business Finland svarar för ägarstyrningen av bolaget på det sätt som föreskrivs i lagen om statens bolagsinnehav och ägarstyrning (1368/2007).

Arbets- och näringsministeriet svarar för ägarstyrningen av bolaget i fråga om den uppgift som avses i 2 § 2 mom. (9.12.2022/1003)

4 §

Ekonomiska verksamhetsprinciper

Bolaget drivs utan vinstsyfte.

Bolaget kan inom ramen fö...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.