Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Lag om utsläppande på marknaden av timmer och trävaror 13.12.2013/897

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Lagens syfte

Genom denna lag verkställs Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 995/2010 om fastställande av skyldigheter för verksamhetsutövare som släpper ut timmer och trävaror på marknaden, nedan timmerförordningen, och genomförs de EU-rättsakter som antagits med stöd av den.

2 §

Behörig myndighet

Landsbygdsverket är behörig myndighet enligt timmerförordningen. Dessutom sköter Finlands skogscentral, Livsmedelssäkerhetsverket, Tullen och Finlands miljöcentral sina i lag föreskrivna uppgifter för verkställigheten av denna lag.

3 §

Definitioner

I denna lag avses med

1) timmer och trävaror timmer och trävaror enligt artikel 2 a i timmerförordningen,

2) verksamhetsutövare en fysisk eller juridisk person enligt artikel 2 c i timmerförordningen,

3) handlare en fysisk eller juridisk person enligt artikel 2 d i timmerförordningen,

4) olagligt avverkat timmer timmer som avses i artikel 2 g i timmerförordningen,

5) system för tillbörlig aktsamhet det system som avses i artikel 4.2 i timmerförordningen,

6) spårbarhet uppgifter om timrets eller trävarornas leveranskedja enligt artikel 5 i timmerförordningen.

4 §

Tillsyn

Landsbygdsverket svarar för tillsynen och genomförandet av tillsynen i anslutning till timmerförordningen.

5 §

Kontroller

Landsbygdsverket har i den utsträckning det krävs för tillsynen över efterlevnaden av de EU-rättsakter som avses i 1 § rätt att utföra kontroller i de fordon och de affärs- och lagerlokaler och andra motsvarande utrymmen som används för utövande av yrke eller idkande av näring samt på andra områden där ...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.