Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Statsrådets förordning om styrning av investeringsstöd för gårdsbruk år 2014 5.12.2013/855

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 7 § 4 mom. och 30 § 2 mom. i lagen om strukturstöd till jordbruket (1476/2007):

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §

Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas vid beviljande av i 7 § i lagen om strukturstöd till jordbruket (1476/2007) avsett investeringsstöd för gårdsbruk till sökande som uppfyller de förutsättningar för beviljande av stöd som anges i statsrådets förordning om investeringsstöd för gårdsbruk och om startstöd till unga jordbrukare (299/2008).

Denna förordning tillämpas på ansökningar som gäller investeringar som kan beviljas stöd enligt fullmakten att bevilja räntestödslån under moment 30.20.49 i statsbudgeten för 2014 eller av de medel som anvisas för bidrag för investeringsstöd i gårdsbrukets utvecklingsfonds dispositionsplan för 2014.

2 §

Tillämpning av unions lagstiftningen om statligt stöd

För en i denna förordning avsedd investering kan det beviljas nationellt stöd, om investeringen uppfyller de förutsättningar som anges i kommissionens förordning (EG) nr 1857/2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag som är verksamma inom produktion av jordbruksprodukter och om ändring av förordning (EG) nr 70/2001. En förutsättning för att stöd ska kunna beviljas är att den sammanfattning som avses i artikel 20 i nämnda, av kommissionen antagna förordning har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

2 kap

Investeringar i husdjursskötsel

3 §

Bygginvesteringar inom husdjursskötseln

Med husdjursskötsel avses i denna förordning mjölkboskaps- och nötkreatursskötsel, svinhushå...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.