Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om djursjukdomar som ska bekämpas och klassificeringen av dem 2.12.2013/843

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 5 § 5 mom. i lagen om djursjukdomar (441/2013):

1 §

Djursjukdomar som ska bekämpas

De djursjukdomar som anges i denna förordning är djursjukdomar som ska bekämpas. Djursjukdomar som ska bekämpas indelas i djursjukdomar som lätt sprider sig, farliga djursjukdomar och djursjukdomar som ska övervakas i enlighet med denna förordning.

2 §

Definitioner

I denna förordning avses med

1) högpatogen aviär influensa infektion hos fjäderfä eller andra fåglar som orsakas av ett influensavirus A där det finns flera basiska aminosyror vid hemagglutininproteinets klyvningsställe eller vars intravenösa patogenitetsindex (IVPI) hos sex veckor gamla kycklingar överstiger 1,2,

2) lågpatogen aviär influensa annan infektion som orsakas av ett influensavirus A av subtyp H5 eller H7 hos fjäderfä eller andra fåglar som hålls i fångenskap än sådan som avses i 1 punkten,

3) Newcastlesjuka infektion hos andra än vilda fåglar som orsakas av paramyxovirus typ 1, där det intracerebrala patogenitetsindexet (ICPI) är större än 0.7 hos daggamla kycklingar eller där det finns flera basiska aminosyror vid fusionsproteinets klyvningsställe,

4) svin alla djur som hör till familjen Suidae, och

5) insjöområde sjöar, tjärnar, sådana delar av älvar och älvmynningar dit vandringsfisk från havsområdet inte kan vandra eller dit den kan vandra bara genom att passera minst två vandringshinder längs med en fiskväg, samt djurhållningsplatser som tar vatten från de nämnda vattenområdena eller som använder grundvatten.

3 §

Sjukdomar som lätt sprider sig

Följande sjukdomar är d...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.