Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen vid produktion och överlåtelse av obehandlad mjölk 26.9.2013/699

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av livsmedelslagen (23/2006):

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §

Tillämpningsområde

Genom denna förordning kompletteras kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien, nedan allmänna förordningen om livsmedelshygien, och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung, nedan hygienförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung.

Denna förordning tillämpas på livsmedelsföretagare som överlåter obehandlad mjölk som producerats på enheten direkt till konsumenten i en mängd som överskrider den mängd som föreskrivs i 2 § 4 och 5 punkten i statsrådets förordning om vissa verksamheter som är förenade med låg risk för livsmedelssäkerheten (1258/2011), nedan förordningen om verksamheter med låg risk. Förordningen tillämpas dessutom på företagare som levererar obehandlad mjölk som producerats på enheten till en livsmedelslokal som godkänts som anläggning, från vilken mjölken släpps ut på marknaden som icke-värmebehandlad mjölk. På produktion och överlåtelse av råmjölk tillämpas dock endast 9 och 12 §.

Förordningen tillämpas också på anläggningar och andra livsmedelslokaler som släpper ut obehandlad eller annan icke-värmebehandlad mjölk på marknaden.

Förordningens 15 § tillämpas på laboratorier som genomför sådana undersökningar av STEC-bakterier, campylobacter, listeria och salmonella som avses i denna förordning.

2 § (31.1.2017/83)

Förhållande till andra förfat...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.