Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Arbets- och näringsministeriets förordning om stamnätsinnehavarens systemansvar 27.8.2013/635

I enlighet med arbets- och näringsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 45 § 3 mom. i elmarknadslagen (588/2013):

1 §

Syfte

Genom denna förordning utfärdas närmare bestämmelser om innehållet i stamnätsinnehavarens systemansvar och om sättet att förverkliga det.

2 §

Definitioner

I denna förordning avses med

1) tilläggstjänst en tjänst som krävs med tanke på funktionen av överförings- eller distributionsnätet,

2) sammanlänkat system elnät som har länkats samman genom en eller flera förbindelseledningar.

3 §

Allmänna bestämmelser om verkställandet av systemansvar

När den systemansvariga stamnätsinnehavaren utför uppgifter som omfattas av systemansvaret ska denne

1) säkerställa att stamnätet på lång sikt kan uppfylla rimliga krav på överföring av el,

2) sörja för att stamnätet används så att dess funktion är säker, tillförlitlig och effektiv samt i enlighet med de ekonomiska förutsättningarna och med vederbörlig hänsyn till miljökraven sörja för upprätthållande och utveckling av stamnätet,

3) sörja för att tillräckliga resurser säkerställs för att skyldigheter i fråga om stamnätstjänst kan fullgöras och för sin del sörja för tryggandet av leveranssäkerheten för el genom att tillräcklig överföringskapacitet och stamnätets funktionsduglighet säkerställs,

4) säkerställa att det finns tillgång till behövliga tilläggstjänster, inklusive efterfrågeelasticitet, till den del tillgången inte är beroende av ett sammanlänkat system som anslutits till stamnätet eller omfattas av dess ansvar.

4 §

Uppgifter som hör till systemansvaret

Uppgifter som hör till systemansvaret är

1) upprätthållande av driftsäkerheten och ha...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.