Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om byggnadstekniska och funktionella krav för byggande av får- och getstallar som understöds (upphävt) 27.6.2013/532

Denna förordning har upphävts genom F 18.6.2014/475, som gäller fr.o.m. 1.8.2014.

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 7 § 2 mom. i lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar (45/2000) och 13 § 4 mom. i lagen om strukturstöd till jordbruket (1476/2007), av dessa det förstnämnda lagrum sådant det lyder i lag 275/2004:

1 §

Tillämpningsområde

Utöver vad som annars föreskrivs om planering och uppförande av byggnader och byggnadernas brandsäkerhet ska denna förordning tillämpas vid nybyggande, med nybyggande jämförbara utvidgningar eller omfattande renovering av får- och getstallar som beviljas stöd enlig lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar (45/2000), lagen om stöd för utveckling av landsbygden (1443/2006) och lagen om strukturstöd till jordbruket (1476/2007).

2 §

Definitioner

I denna förordning avses med

1) lamm får som är yngre än sex månader,

2) tacka får av honkön som lammat,

3) bagge ett könsmoget får av hankön,

4) killing get som är yngre än sex månader,

5) honget get av honkön som lammat,

6) bock en könsmogen get av hankön,

7) ungget get som är äldre än sex men yngre än tolv månader,

8) fårstall en byggnad där man håller får för produktion,

9) getstall en byggnad där man håller getter för produktion,

10) djurstall ett utrymme i ett får- eller getstall som inhyser får- och getboxar eller någon annan motsvarande vistelseplats inklusive foderbord och gödselgångar,

11) lammkammare en inhägnad vistelse- och utfodringsplats enbart för lamm,

12) ensambox en box för ett får eller en get,

13) gruppbox en bo...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.