Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Lag om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket 15.3.2013/193

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §

Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas vid beviljande av stöd enligt bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 637/2008 och rådets förordning (EG) 73/2009, nedan stödförordningen, och vid beviljande, användning, överföring, återlämnande och överlämnande av stödrättigheter. (30.12.2014/1356)

Denna lag tillämpas i landskapet Åland, om ärendet enligt självstyrelselagen för landskapet Åland (1144/1991) hör till rikets lagstiftningsbehörighet.

Denna lag tillämpas på beviljande och utbetalning av stöd till jordbrukare vid störningar på marknaden med stöd av artiklarna 219–221 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007, nedan marknadsordningsförordningen. (30.12.2014/1364)

2 § (30.12.2014/1356)

Definitioner

I denna lag avses med

1) direktstöd stöd enligt bilaga I till stödförordningen,

2) grundstöd stöd enligt artiklarna 21–35 i stödförordningen,

3) stödrättigheter en stödrättighet enligt artikel 21.3, artikel 30.4–30.7 och artikel 30.9 i stödförordningen,

4) förgröningsstöd stöd enligt artiklarna 43–47 i stödförordningen,

5) produktionskopplat stöd stöd enligt artiklarna 52–55 i stödförordningen,

6) den horisontella förordningen Europaparlamentets och rådets förordni...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.