Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Finansministeriets förordning om krav för notering av värdepapper på börslistan 20.12.2012/1027

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 2 kap. 28 § 1 mom. i lagen om handel med finansiella instrument (748/2012):

1 §

Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om de närmare kraven för genomförande av direktivet om börslistor som ska uppfyllas för att en börs enligt lagen om handel med finansiella instrument ska få ta upp värdepapper till handel på börslistan samt om grunderna för undantag från dessa krav.

Bestämmelserna om obligationer och emittenter av obligationer i denna förordning gäller med undantag av 8 § i tillämpliga delar även andra i 2 kap. 1 § 1 mom. 2 och 3 punkten i värdepappersmarknadslagen (746/2012) avsedda värdepapper än obligationer och dess emittenter.

Om inte något annat föreskrivs i denna förordning, hindrar förordningen inte börsen från att i sina stadgar ta in bestämmelser som är strängare än denna förordning eller som kompletterar den. Bestämmelserna i stadgarna ska emellertid då tillämpas generellt på alla emittenter. Dessutom kan dessa krav tillämpas endast på sådana ansökningar om notering av värdepapper på börslistan som har gjorts efter det att stadgarna har fastställts i finansministeriet och offentliggjorts.

Språkdräkten i 1 mom. (1027/2012) har rättats.

2 §

Ansökan om notering på börslistan

Aktiebolag och emittenter av obligationer som ansöker om att värdepapper som de emitterat ska noteras på börslistan ska till sin ansökan foga ett finskt handelsregisterutdrag samt bolagsordning som är antecknad i handelsregistret.

Om de handlingar som nämns i 1 mom. inte kan fogas till ansökan, ska till den fogas motsvarande handlingar, sökandens stif...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.