Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Finansministeriets förordning om regelbunden informationsskyldighet för värdepappersemittenter 20.12.2012/1020

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 7 kap. 17 § 1–4 punkten i värdepappersmarknadslagen (746/2012):

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 § (17.11.2015/1328)

Tillämpningsområde

Denna förordning gäller den regelbundna informationsskyldighet som avses i 7 kap. i värdepappersmarknadslagen (746/2012), såsom offentliggörande av och innehållet i halvårsrapporter, bokslut och verksamhetsberättelser, och hur informationen i dem läggs fram.

Denna förordning ska tillämpas på halvårsrapporter, bokslut och verksamhetsberättelser för kreditinstitut och finansiella institut enligt kreditinstitutslagen (610/2014) och för försäkringsbolag enligt försäkringsbolagslagen (521/2008), om inte något annat bestäms i nämnda lagar eller de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av dem.

Förordningens 2 kap. 7 § 1 mom. 4 punkt tillämpas inte på sådana små och medelstora företag som avses i 1 kap. 4 a och 4 c § i bokföringslagen (1336/1997) och där endast ett av följande gränsvärden överskrids:

1) balansomslutning 20 000 000 euro,

2) omsättning 40 000 000 euro och

3) genomsnittligt antal anställda under räkenskapsperioden 250 personer.

(29.12.2016/1441)

Förordningens 2 kap. 7 § 1 mom. 1 och 4 punkt tillämpas inte på företag som endast har emitterat andra värdepapper än aktier som tagits upp till handel på en reglerad marknad som avses i 2 kap. 5 § i värdepappersmarknadslagen, såvida inte dessa företag har emitterat aktier som är upptagna till handel på en i 2 kap. 9 § i värdepappersmarknadslagen avsedd multilateral handelsplattform. (29.12.2016/1441)

2 kap

Emittenter av aktier, av värdepap...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.