Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Finansministeriets förordning om prospekt som avses i 3–5 kap. i värdepappersmarknadslagen 20.12.2012/1019

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 5 kap. 11 § i värdepappersmarknadslagen (746/2012) och 22 § i lagen om fastighetsfonder (1173/1997):

1 kap

Gemensamma bestämmelser

1 §

Tillämpningsområde

Denna förordning gäller prospekt som avses i 3–5 kap. i värdepappersmarknadslagen (746 /2012 ).

Bestämmelserna i 9 § i detta kapitel och i 2 och 3 kap. tillämpas på prospekt enbart om värdepappren ingår i erbjudanden vars sammanlagda vederlag beräknat på de erbjudanden som gjorts inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet för en 12 månaders period understiger fem miljoner euro och om värdepappren inte ansöks bli upptagna till handel på en reglerad marknad.

2 §

Offentliggörande av prospekt

Ett prospekt som Finansinspektionen har godkänt ska lämnas till Finansinspektionen senast när det offentliggörs. Prospektet anses offentliggjort då det har tillhandahållits allmänheten

1) i elektronisk form antingen på emittentens webbplats eller på webbplatsen för sådana tillhandahållare av investeringstjänster som förmedlar eller säljer värdepapper eller på sådana ombuds webbplatser som för emittentens räkning ombesörjer betalningar förknippade med värdepappren,

2) i elektronisk form på webbplatsen för operatörer av reglerade marknader där upptagandet av värdepapper till handel på en reglerad marknad söks,

3) kostnadsfritt och i tryckt form vid driftställena för operatören av den reglerade marknad där upptagandet av värdepapper till handel söks, på emittentens driftställe samt på sådana ombuds driftställen som för emittentens räkning ombesörjer värdepappersrelaterade betalningar, eller

4) genom pu...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.