Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Arbets- och näringsministeriets förordning om nya deltagare i utsläppshandeln under handelsperioden 2013–2020 5.11.2012/598

I enlighet med arbets- och näringsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 29 § 2 mom. i lagen om utsläppshandel (311/2011):

1 §

Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på ansökan om utsläppsrätter som tilldelas gratis för sådana nya deltagare som avses i lagen om utsläppshandel (311/2011).

2 §

Definitioner

I denna förordning avses med

1) beslutet om gratis tilldelning av utsläppsrätter kommissionens beslut 2011/278/EU om fastställande av unionstäckande övergångsbestämmelser för harmoniserad gratis tilldelning av utsläppsrätter enligt artikel 10a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG,

2) verksamhetsutövare en fysisk eller juridisk person som utövar ett faktiskt bestämmande inflytande över verksamheten i en anläggning som omfattas av tillämpningsområdet för lagen om utsläppshandel,

3) ny deltagare en ny anläggning som före den 30 juni 2011 beviljats tillstånd för utsläpp av växthusgaser eller tillfälligt tillstånd för utsläpp av växthusgaser och en betydande kapacitetsökning som avses i artikel 3i i beslutet om gratis tilldelning av utsläppsrätter,

4) parameter uppgift om en anläggning, en anläggnings produktion eller produktionsdel som behövs vid beräkningen av det preliminära antalet utsläppsrätter per anläggning och som avses i bilaga IV till kommissionens beslut om gratis tilldelning av utsläppsrätter.

3 §

Ansökan om gratis utsläppsrätter

Gratis utsläppsrätter för en ny deltagare ansöks genom en skriftlig ansökan enligt 29 § i lagen om utsläppshandel. Verksamhetsutövaren ska underteckna ansökan.

I ansökan ska anges

1) sökandens namn, företags- och orga...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.