Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bedrivande av verksamhet inom foderbranschen 10.10.2012/548

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av foderlagen (86/2008):

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 § (21.11.2014/960)

Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om foderföretagarens anmälnings-, egenkontroll-, tillstånds- och registerföringsskyldigheter samt om godkännande av foderföretagare. I förordningen ingår också bestämmelser om märkning av foder.

2 § (8.1.2020/1)

Förhållande till vissa rättsakter

Bestämmelser om bedrivande av verksamhet inom foderbranschen finns utöver i denna förordning i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 183/2005 om fastställande av krav för foderhygien, nedan foderhygienförordningen.

Bestämmelser om bedrivande av verksamhet som gäller animaliskt foder finns utöver i denna förordning i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1774/2002, nedan biproduktförordningen, och i lagen om animaliska biprodukter (517/2015).

Bestämmelser om bedrivande av verksamhet som gäller animaliskt foder finns också i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati, nedan TSE-förordningen.

Bestämmelser om begränsningar av handeln på den inre marknaden, transporter via den inre marknaden samt import och export till följd av förändringar i situationen när det gäller djurens häls...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.