Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Finansministeriets förordning om schemat för den resultaträkning och balansräkning som ingår i fondbolags och placeringsfonders bokslut och om den verksamhetsberättelse som fogas till bokslut samt om placeringsfonders halvårsrapport (upphävt) 20.6.2012/329

Denna förordning har upphävts genom F 20.3.2014/231, som gäller fr.o.m. 29.3.2014.

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av lagen om placeringsfonder (48/1999):

1 §

Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om schemat för den resultaträkning och balansräkning som ingår i fondbolags och placeringsfonders bokslut och om noterna till dem samt om de uppgifter som ska anges i den verksamhetsberättelse som fogas till fondbolags och placeringsfonders bokslut, samt föreskrivs om innehållet i placeringsfonders halvårsrapport och om det sätt på vilket uppgifterna i halvårsrapporten och verksamhetsberättelsen ska presenteras.

Bokslutet för en placeringsfond upprättas i enlighet med denna förordning oberoende av om det fondbolag som förvaltar placeringsfonden upprättat sitt bokslut i enlighet med de internationella redovisningsstandarder som avses i 7 a kap. i bokföringslagen (1336/1997).

Vad som i denna förordning föreskrivs om bokslut tillämpas på motsvarande sätt på fondbolags koncernbokslut, om inte något annat föreskrivs särskilt.

2 §

Resultaträkning och balansräkning för fondbolag

Resultaträkningen och balansräkningen för fondbolag upprättas i enlighet med bilaga I .

För förvaltningsarvoden som antecknats under arvoden ska i resultaträkningen separat anges deras bruttobelopp och det belopp som har återburits till placerarna. Av arvodena ska de arvoden specificeras som fås från verksamhe...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.