Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Statsrådets förordning om avfall (upphävd) 19.4.2012/179

Denna förordning har upphävts genom F 18.11.2021/978, som gäller fr.o.m. 1.12.2021. Upphävandet av förordningens 16 § 1 mom. träder i kraft 1.7.2022, upphävandet av 20–23 § 1.1.2022 och upphävandet av 24 § 1 och 2 mom. 1.9.2022.

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av avfallslagen (646/2011):

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §

Definitioner

I denna förordning avses med

1 punkten har upphävts genom F 5.2.2015/86. (5.2.2015/86)

2) oljeavfall smörjmedel eller industrioljor som helt eller delvis består av mineralolja eller syntetisk olja och som inte längre är lämpliga för det ändamål som de ursprungligen var avsedda för eller annat avfall som innehåller olja,

3) bioavfall biologiskt nedbrytbart livsmedels- och köksavfall från hushåll, restauranger, catering och detaljhandelslokaler och jämförbart avfall från livsmedelsindustrin samt biologiskt nedbrytbart trädgårds- och parkavfall,

4) bygg- och rivningsavfall avfall som uppkommer vid nybyggnad, reparationsbyggnad och rivning av byggnader och andra fasta konstruktioner samt vid mark- och vattenbyggnad och andra motsvarande byggnadsprojekt,

5) kommunalt avloppsslam slam som i reningsverk bildas av kommunalt avloppsvatten eller av annat avloppsvatten som till sin beskaffenhet kan jämföras med kommunalt avloppsvatten, dock inte slam från slamavskiljare och samlingsbrunnar eller annat slam som bildas i fastigheternas egna behandlingssystem för hushållsavloppsvatten.

2 §

Återvinning och bortskaffande av avfall

I bilaga 1 till denna förordning finns en förteckning över förfaranden som utgör återvinning av avfall enligt 6 § 1 mom. 15 punkten i avfallslagen (646/2011). Även andra än i förteckning...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.