Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Arbets- och näringsministeriets förordning om uppfordringsverk i gruvor 21.12.2011/1455

I enlighet med arbets- och näringsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 134 § 3 mom., 135 § 3 mom. och 136 § 3 mom. i gruvlagen (621/2011):

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §

Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om konstruktionsmässiga krav på uppfordringsverk och om krav som hänför sig till installation, användning, underhåll och besiktningar av dem.

2 §

Definitioner

I denna förordning avses med

1) uppfordringsanordning en linburen anordning med vilken last förflyttas med maskinkraft längs gejder i ett för anordningen byggt schakt, samt maskinerier, regler- och styranordningar och andra hjälpanordningar som har samband med anordningen,

2) hisskorg en anordning där last som ska förflyttas är placerad,

3) motvikt en anordning som balanserar de variationer som orsakas av lasten i hisskorgen.

4) schakt ett i berggrunden brutet hålrum som är byggt för ett uppfordringsverk och som i allmänhet är vertikalt eller med minst 15 grader avviker från horisontalplanet,

5) säkerhetskoefficient förhållandet mellan det besiktigade objektets brottlast och den största statiska belastning som förekommer vid användning.

3 §

Allmänt säkerhetskrav

Vid konstruktion och byggande av ett uppfordringsverk ska beaktas att verket ska kunna underhållas och besiktigas på ett säkert sätt.

2 kap

Gruvlave och schakt

4 §

Dimensionering av gruvlave

Dimensioneringen av gruvlavens konstruktioner ska basera sig på belastningen av dem vid normal användning och i situationer som på förhand kan bedömas som möjliga.

Konstruktionernas hållfasthet ska säkerställas med beaktande av

1) den kraft som belastar gruvlaven, dvs. den sammanräknade brottlasten ...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.