Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Statsrådets förordning om Centralen för turistfrämjande (upphävt) 21.12.2011/1425

Denna förordning har upphört att gälla fr.o.m. 1.1.2015. Se L om överföring av verksamheten vid Centralen för turistfrämjande till Finpro ry 989/2014 5 §.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från arbets- och näringsministeriet, föreskrivs med stöd av 1 § 3 mom. och 2 § 4 mom. i lagen om Centralen för turistfrämjande (1424/2011):

1 §

Centralens uppgifter

Centralen för turistfrämjande har, utöver vad som föreskrivs i 1 § 1 mom. i lagen om Centralen för turistfrämjande (1424/2011), till uppgift att

1) stödja den kvalitativa utvecklingen och produktifieringen av finländska turisttjänster samt aktörernas nätverkande inom turistbranschen,

2) inhämta och sprida marknadsinformation och annan affärsinformation som behövs i turistbranschen,

3) utveckla bilden av Finland som turistland,

4) ta initiativ i frågor som gäller turism,

5) bistå arbets- och näringsministeriet i frågor som gäller det internationella samarbetet i turistbranschen.

Dessutom ska centralen sköta andra uppgifter och uppdrag som föreskrivs för den eller som arbets- och näringsministeriet särskilt ålägger den.

2 §

Direktionens uppgifter

Direktionen har, utöver vad som föreskrivs i 2 § 1 mom. i lagen om Centralen för turistfrämjande, till uppgift att

1) besluta om de allmänna riktlinjerna för centralens verksamhet och om effektmålen och övriga mål med beaktande av de mål som har överenskommits med arbets- och näringsministeriet,

2) utöver överdirektören på centralens vägnar godkänna det resultatavtal som ingås med arbets- och näringsministeriet,

3) besluta om centralens strategi, budgetförslag, verksamhets- och ekonomiplan samt om godkänn...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.