Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Lag om Centralen för turistfrämjande (upphävt) 9.12.2011/1424

Denna lag har upphävts genom L 28.11.2014/989, som gäller fr.o.m. 1.1.2015.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Administrativ ställning och uppgifter

Centralen för turistfrämjande är ett ämbetsverk som är underställt arbets- och näringsministeriet och som svarar för främjandet och utvecklandet av samt forskningen om turismen till och i Finland. Centralen har också till uppgift att främja de finländska turistnäringarna.

Centralen kan ha verksamhetsenheter som är belägna i Finland och utomlands.

Närmare bestämmelser om centralens uppgifter utfärdas genom förordning av statsrådet.

2 §

Direktion

Centralen har en direktion som styr, följer och övervakar centralens verksamhet.

Statsrådet utnämner centralens direktionsmedlemmar för tre år i sänder. Direktionen ska bestå av minst fem och högst sju medlemmar med kännedom om centralens verksamhetsområde. En av dem ska företräda arbets- och näringsministeriet. Statsrådet förordnar direktionens ordförande och vice ordförande.

Till direktionsmedlem kan inte den utses som står i anställningsförhållande till centralen. Den företrädare som personalen har valt inom sig har närvaro- och yttranderätt på direktionens möten utom vid behandlingen av utnämningsärenden.

Bestämmelser om direktionens uppgifter, beslutanderätt och beslutförhet utfärdas genom förordning av statsrådet.

3 §

Överdirektör

Centralen har en överdirektör som utnämns av statsrådet. Överdirektören leder och utvecklar centralens verksamhet samt ansvarar inför arbets- och näringsministeriet och centralens direktion för verksamhetens resultat och uppnåendet av målen.

Behörighetsvillkor för tjänsten som överdirektör ä...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.