Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Lag om finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller jordbruk och livsmedelsekonomi samt landsbygden och skärgården 22.12.2011/1413

Rubriken har ändrats genom L 1507/2015.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas då understöd beviljas för forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller jordbruk och livsmedelsekonomi samt landsbygden och skärgården. (17.12.2015/1507)

På projektstöd som ingår i programmet för utveckling av landsbygden tillämpas lagen om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014). (17.1.2014/39)

På stöd för forskning kring renhushållning och naturnäringar tillämpas lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar (45/2000) samt lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar (986/2011).

2 §

Finansiering

Understöd kan beviljas av medel som för ändamålet anvisats i dispositionsplanen för gårdsbrukets utvecklingsfond eller i statsbudgeten.

3 §

Understödstagare

Understöd kan beviljas sådana fysiska personer, privaträttsliga sammanslutningar och offentligrättsliga samfund eller stiftelser som har tillräckliga förutsättningar att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt.

4 §

Verksamhet som understöds

Understöd kan beviljas för forsknings- och utvecklingsverksamhet av övergripande nytta för jordbruket och livsmedelsekonomin.

Dessutom kan understöd beviljas för övergripande forsknings- och utvecklingsverksamhet som på ett betydelsefullt sätt främjar landsbygdens utveckling och de landsbygdspolitiska eller skärgårdspolitiska målsättningarna. (17.12.2015/1507)

Understöd beviljas för behövliga och skäliga kostnader för verksamhet som avses i 1 och 2 mom.

Genom förordning av sta...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.