Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Lag om skattenummer och skattenummerregistret för byggbranschen 9.12.2011/1231

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Lagens tillämpningsområde och förhållande till annan lagstiftning

I denna lag föreskrivs om skattenummer som tilldelas av Skatteförvaltningen, om det skattenummerregister för byggbranschen som Skatteförvaltningen ska föra, om datainnehållet i registret, om offentligheten för uppgifterna och om annan behandling av uppgifterna.

På offentligheten för uppgifterna och utlämnande av uppgifter ur skattenummerregistret ska lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (1346/1999) och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) tillämpas, om inte något annat föreskrivs i denna lag. På skattenummerregistret och på behandlingen av personuppgifterna i skattenummerregistret tillämpas i övrigt vad som föreskrivs i personuppgiftslagen (523/1999) eller någon annanstans i lag.

I 52 a § i arbetarskyddslagen (738/2002) finns bestämmelser om att skattenumret ska antecknas på det personkort som identifierar dem som är verksamma inom byggbranschen.

2 §

Tilldelande och behandling av skattenummer

I Skatteförvaltningens databas kan för varje fysisk person som registrerats i Skatteförvaltningens klientdatabas föras in en permanent identifieringskod som består av tolv siffror (skattenummer).

Skatteförvaltningen kan lämna uppgift om skattenumret genom att skriva ut det på ett skattekort, en förskottsdebetsedel, ett källskattekort eller någon annan handling för att skattenumret ska kunna föras in i skattenummerregistret eller antecknas på det personkort som avses i 1 § 3 mom.

3 §

Ändamålet med skattenummerregistret för byggbranschen

Ändamåle...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.