Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Statsrådets förordning om Centralen för mediefostran och bildprogram 25.8.2011/976

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från undervisnings- och kulturministeriet, föreskrivs med stöd av 3 § 3 mom., 4 § 4 mom. och 8 § 1 mom. i lagen om Centralen för mediefostran och bildprogram (711/2011) samt 8 § 2 mom. i statstjänstemannalagen (750/1994), sådant det sist nämnda momentet lyder i lag 281/2000:

1 §

Uppgifter för Centralens delegation

Utöver det som föreskrivs i 4 § i lagen om Centralen för mediefostran och bildprogram (711/2011) har delegationen vid Centralen för mediefostran och bildprogram i uppgift att

1) uppfölja och utvärdera utvecklingen inom centralens verksamhetsområde och ge utvecklingsförslag gällande centralens verksamhet,

2) avge utlåtande om i 8 § i lagen om bildprogram (710/2011) avsedda uppförandekoder och i 16 § i den lagen avsedda symboler som beskriver innehållet i bildprogram,

3) främja planeringen av sådan informationsverksamhet som avses i lagen om bildprogram och andra ärenden med anknytning till samarbete inom branschen.

Undervisnings- och kulturministeriet fastställer arvodena för delegationens medlemmar.

L om Centralen för mediefostran och bildprogram 711/2011 har upphävts genom L 675/2013, som gäller fr.o.m. 1.1.2014.

2 §

Personal

Centralen leds av en direktör. Därtill kan centralen ha annan personal i tjänste- eller arbetsavtalsförhållande.

3 §

Direktörens uppgifter

Direktören styr och utvecklar verksamheten vid centralen samt svarar för att centralens uppgifter genomförs framgångsrikt. Därtill ska direktören följa den allmänna utvecklingen på den audiovisuella kommunikationens och mediefostrans område.

4 §

Behörighetsvillkor för tjänster

Behörighetsvillkoren f...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.