Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Statsrådets förordning om körtillstånd för förare av fordon som transporterar farliga ämnen (upphävd) 6.4.2011/401

Denna förordning har upphört att gälla fr.o.m. 1.9.2023. Se L 541/2023 150 §.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från kommunikationsministeriet, föreskrivs med stöd av 11 b § 4 mom. i lagen om transport av farliga ämnen (719/1994) samt 17 § i lagen om förarexamensverksamhet (535/1998), av dem 11 b § 4 mom. sådana de lyder i lagen om transport av farliga ämnen 215/2005 och 17 § i lagen om förarexamensverksamhet 1295/2009:

1 § (17.6.2015/775)

Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om i 11 b § i lagen om transport av farliga ämnen (719/1994) avsett körtillstånd som berättigar till transport av farliga ämnen på väg (ADR-körtillstånd).

Bestämmelser om körrätt finns i 5 kap. i vägtrafiklagen (267/1981), i körkortslagen (386/2011) och i statsrådets förordning om körkort (423/2011).

VägtrafikL 267/1981 har upphävts genom VägtrafikL 729/2018, som gäller fr.o.m. 1.6.2020.

2 §

Erkännande av körkort som beviljats utomlands

Finland erkänner körtillstånd som på behörigt sätt beviljats i de stater som tillträtt den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (FördrS 23/1979) och i andra stater som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

3 § (19.12.2018/1207)

Definitioner

I denna förordning avses med

1) fordon alla färdiga eller halvfärdiga motordrivna fordon som har minst fyra hjul och är avsedda för vägtrafik och vilkas största konstruktiva hastighet överskrider 25 km/h samt släpvagnar, med undantag av jordbruks- och skogsbrukstraktorer, terrängfordon och motorredskap jämte släpvagnar,

2) transportenhet ett motordrivet fordon eller en ...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.