Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ersättande av skördeskador (upphävt) 10.3.2011/213

Denna förordning har upphört att gälla fr.o.m. 1.1.2017. Se L om upphävande av lagen om ersättande av skördeskador 1191/2013.

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av lagen om ersättande av skördeskador (1214/2000) och med stöd av 13 § i lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992), sådan denna paragraf lyder i lag 428/2007:

1 §

Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om fastställandet av de skördeskadeersättningar som beviljas med stöd av lagen om ersättande av skördeskador (1214/2000), nedan skördeskadelagen, samt statsrådets förordning om ersättande av skördeskador (297/2008), nedan skördeskadeförordningen, samt det förfarande som ska iakttas i samband med behandling och utbetalning av ersättningarna.

2 §

Kvalitativ skada

Med kvalitativ skada enligt 2 § 2 mom. i skördeskadelagen avses en av en skadefaktor som anges i 1 mom. i nämnda paragraf föranledd skördeskada på ett vidsträckt område, vilken kan konstateras i samband med värdering av skördeskadan och med anledning av vilken

1) grobarheten hos vallfrö försämras så att de inte uppfyller de krav som föreskrivs med stöd av 4 § i lagen om handel med utsäde (728/2000), eller

2) det uppkommer en mögelskada som inverkar på skördens försäljningsduglighet eller användbarhet.

Se L om ersättande av skördeskador 1214/2000 2 § 2 mom.

3 §

Ersättningstagare

Om jordbruk eller trädgårdsodling idkas på det sätt som avses i 3 § 2 mom. 2 punkten i skördeskadelagen, ska en jordbrukare, bolagsman, medlem eller delägare uppfylla de villkor som föreskrivs i 3 § 2 mom. ...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.