Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Justitieministeriets förordning om information om livförsäkring 17.2.2011/177

I enlighet med justitieministeriets beslut föreskrivs med stöd av 9 a § 1 mom. i lagen om försäkringsavtal (543/1994), sådant det lyder i lag 426/2010:

1 §

Skyldighet att lämna information om livförsäkring

Utöver vad som föreskrivs i 5–8 § i lagen om försäkringsavtal (543/1994) ska försäkringsgivaren skriftligen lämna livförsäkringstagaren den information som anges i denna förordning. Informationen ska vara klar och begriplig och avfattad på finska eller svenska enligt försäkringstagarens eget val. Informationen får på försäkringstagarens begäran lämnas också på något annat språk.

2 § (10.4.2015/391)

Förhandsinformation om försäkringsgivaren

Innan ett försäkringsavtal ingås ska åtminstone följande information lämnas om försäkringsgivaren:

1) namn och juridisk form,

2) den stat där försäkringsgivaren har sin hemort samt den stat i vilken den filial eller företrädare där avtalet ingås är belägen,

3) försäkringsgivarens adress i den stat där denne har sin hemort samt i fråga om en filial eller företrädare adressen till det driftställe där avtalet ingås.

Dessutom ska det uppges att en i 8 a kap. 1 § i försäkringsbolagslagen (521/2008) avsedd lägesrapport om solvens och finansiell ställning finns att få.

3 §

Förhandsinformation om livförsäkringsavtalet

Innan ett livförsäkringsavtal ingås ska åtminstone följande information lämnas om försäkringsavtalet:

1) vad försäkringsskyddet omfattar och, i det fall att valfria förmåner kan anslutas till försäkringen, en utredning om dem,

2) försäkringens giltighet och hur den sägs upp,

3) försäkringspremier och, i det fall att valfria förmåner ansluts till försäkringen, premierna för dem specificerade,...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.