Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Lag om Geologiska forskningscentralen 11.2.2011/167

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Organisatorisk ställning

Geologiska forskningscentralen är ett ämbetsverk som hör till arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde. Forskningscentralen är en opartisk och icke-vinstdrivande expertorganisation som är oberoende i förhållande till sina kunder.

2 §

Verksamhetens syfte

Syftet med forskningscentralens verksamhet är att skapa och upprätthålla internationellt högklassig vetenskaplig kunskap och kompetens inom geologin och att producera innovationer för samhällets och näringslivets behov. Genom sin verksamhet främjar forskningscentralen näringslivets och regionernas konkurrenskraft och stöder planeringen och verkställandet av samhällspolitiken.

3 §

Uppgifter

Forskningscentralen har till uppgift att bedriva forskning och producera experttjänster inom sitt ansvarsområde. Verksamheten kan också vara avgiftsbelagd.

Forskningscentralen utför dessutom de övriga uppgifter i anslutning till forskning och innovationsverksamhet som arbets- och näringsministeriet ger centralen i sin resultatstyrning.

Närmare bestämmelser om forskningscentralens uppgifter utfärdas genom förordning av statsrådet.

Se SRf om Geologiska forskningscentralen 168/2011 1 §.

4 §

Direktion

Forskningscentralen har en direktion som styr, följer och övervakar forskningscentralens verksamhet.

Statsrådet utnämner forskningscentralens direktionsmedlemmar för tre år i sänder. Direktionen ska bestå av minst fem och högst sju medlemmar. En av medlemmarna företräder arbets- och näringsministeriet. Statsrådet förordnar direktionens ordförande och vice ordförande. Til...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.