Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Lag om energistöd för klenträd (om ikraftträdandet bestäms genom förordning) 4.2.2011/101

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Syfte

Syftet med denna lag är att främja energiutvinning från trä.

2 §

Tillämpningsområde

Finansiering som avses i denna lag kan inom ramen för det anslag som årligen anvisas i statsbudgeten endast riktas till de skogar som omfattas av det tillämpningsområde som anges i 2 § i skogslagen (1093/1996) eller de enskilda naturskyddsområden vars fridlysningsbestämmelser tillåter den finansierade verksamheten. Finansieringen beviljas i form av stöd.

3 §

Tillämpning av andra bestämmelser

I fråga om stöd som avses i denna lag iakttas dessutom statsunderstödslagen (688/2001) i tilllämpliga delar. På stöd som avses i denna lag tillämpas emellertid inte 7 § 1 mom. 3 punkten eller 13 § 3 och 4 mom. i statsunderstödslagen.

Skogscentralerna är statsbidragsmyndigheter i fråga om det stöd som avses i denna lag. När det gäller beslut om återkrav av stöd som beviljats av en skogscentral är Landsbygdsverket statsbidragsmyndighet.

4 §

Stödtagare

Stöd beviljas markägare, sammanslutningar och yrkesutövare.

5 §

Allmänna villkor för beviljande av stöd

Det arbete som stöds ska vara ändamålsenligt med tanke på både ekonomin och bevarandet av skogarnas biologiska mångfald. Arbetena ska i den mån det är möjligt koncentreras så att de kan genomföras på det sätt som är mest förmånligt i ekonomiskt avseende. Arbetet ska utföras i enlighet med god yrkespraxis inom skogsbranschen.

Det arbete eller de åtgärder som stöds ska överensstämma med vad som bestäms i andra lagar. Stödet får inte användas för ett arbete eller en åtgärd som har föranletts av verksamhet som konstaterats vara lagstridig. Ar...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.