Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Statsrådets förordning om de förfaranden som ska följas när statligt stöd anmäls till kommissionen 3.2.2011/89

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från arbets- och näringsministeriet, föreskrivs med stöd av 2 § 2 mom. i lagen om tillämpning av vissa av Europeiska gemenskapernas bestämmelser om statligt stöd (300/2001), sådant det lyder i lag 187/2008:

1 §

Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om anmälan av stödordningar och individuella stöd som hör till tillämpningsområdet för artikel 107.1 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt samt om sändandet till Europeiska kommissionen av de uppgifter som anknyter till uppföljningen av och tillsynen över de statliga stöden.

Begreppen ”stöd”, ”stödordning” och ”individuellt stöd” ska i denna förordning tolkas så som dessa begrepp definieras i rådets förordning (EG) nr 659/1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget, nedan procedurförordningen.

På statliga stöd som ska verkställas av jord- och skogsbruksministeriet tillämpas denna förordning endast om stödet beviljas som ersättning för utförande av tjänster av allmänt ekonomiskt intresse enligt artikel 106.2 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

2 §

Anmälningsskyldighet

Med anmälningsskyldighet avses skyldighet enligt artikel 108.3 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt att på förhand anmäla en planerad stödordning, ändring av en stödordning eller beviljande av ett individuellt stöd till kommissionen på det sätt som närmare föreskrivs i procedurförordningen

En anmälan enligt 1 mom. ska i elektronisk och skriftlig form ges in till arbets- och näringsministeriet, som förmedlar den vidare till kommissionen. An...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.