Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Statsrådets förordning om ändring av värdet av stödrättigheter och om överföring av vissa produktionsbundna direkta stöd till systemet med samlat gårdsstöd åren 2011–2013 20.1.2011/50

Rubriken har ändrats genom F 563/2012.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av lagen om verkställighet av systemet med samlat gårdsstöd (557/2005):

1 §

Syfte

I denna förordning föreskrivs det om ändring av värdet av stödrättigheter och överföring av vissa produktionsbundna direkta stöd till systemet med samlat gårdsstöd i enlighet med i rådets förordning (EG) nr 73/2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, om ändring av förordningarna (EG) nr 1290/2005, (EG) nr 247/2006 och (EG) nr 378/2007 samt om upphävande av förordning (EG) nr 1782/2003, nedan förordningen om gårdsstöd.

2 §

Definitioner

I denna förordning avses med

1) stödrättighet en i artikel 33.1 i förordningen om gårdsstöd avsedd stödrättighet som består av en enhetlig stöddel och en eventuell gårdsspecifik tilläggsdel,

2) bidrag för mjölkkor bidrag för mjölkkor enligt statsrådets förordning om bidrag för mjölkkor och nötkreatur som betalas för 2010 (272/2010).

3 §

Minskning av gårdsspecifika tilläggsdelar och särskilda stödrättigheter samt höjning av den enhetliga stöddel som ingår i stödrättigheterna

Bestämmelser om minskning av sådana gårdsspecifika tilläggsdelar till stödrättigheter som grundar sig på tjurbidrag, bidrag för stutar, stöd för stärkelsepotatis och mjölkbidrag samt bestämmelser om minskning av de särskil...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.