Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Statsrådets förordning om samhällstjänst (upphävt) 13.1.2011/4

Denna förordning har upphört att gälla fr.o.m. 1.5.2015. Se L 400/2015 95 §.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från justitieministeriet, föreskrivs med stöd av 13 § i lagen om samhällstjänst (1055/1996):

1 §

Inhämtande av en lämplighetsutredning

När åklagaren har beslutat väcka åtal för ett brott för vilket samhällstjänst kan dömas ut, ska han eller hon av Brottspåföljdsmyndigheten inhämta en bedömning av huruvida den misstänkte kan antas klara av samhällstjänst (lämplighetsutredning). Lämplighetsutredning behöver dock inte inhämtas, om det med hänsyn till arten och längden av det straff som kan förutses samt övriga omständigheter är uppenbart osannolikt att samhällstjänst döms ut.

Brottspåföljdsmyndigheten kan också på begäran av den misstänkte göra en sådan utredning som nämns i 1 mom., om det finns vägande skäl.

2 §

Granskning av lämpligheten för samhällstjänst

När Brottspåföljdsmyndigheten granskar den misstänktes lämplighet för samhällstjänst ska den beakta hans eller hennes förmåga och vilja att klara av tjänsten samt den misstänktes förhållanden i övrigt. Samtidigt ska behovet av eventuella stödåtgärder utredas.

I samband med lämplighetsutredningen ska den misstänkte få en redogörelse för innehållet i samhällstjänsten och för följderna av brott mot villkoren för samhällstjänsten. Efter detta ska den misstänkte tillfrågas om han eller hon ger sitt samtycke till att straffet döms ut som samhällstjänst. Samtycket antecknas i lämplighetsutredningen.

Brottspåföljdsmyndigheten ska sända lämplighetsutredningen till den åklagare som har begärt den eller, om utredningen har begärts av den misstänkte, ...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.