Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Statsrådets förordning om Senatfastigheter 21.12.2010/1292

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från finansministeriet, föreskrivs med stöd av 7 och 8 § i lagen om statliga affärsverk (1062/2010):

1 §

Styrelsens sammansättning

Styrelsen för Senatfastigheter består av en ordförande, en vice ordförande samt minst tre och högst fyra andra medlemmar.

Medlemmarna i styrelsen ska ha sakkunskap om fastighetsbranschen eller i företagsekonomi.

2 §

Styrelsens uppgifter

Utöver vad som bestäms i 8 § i lagen om statliga affärsverk (1062/2010) ska styrelsen inom ramen för den behörighet som affärsverket har

1) besluta om grunderna för prissättning av tjänsterna och om andra allmänna principer som anknyter till tjänsterna,

2) bestämma om ställföreträdare för verkställande direktören,

3) besluta om kollektivavtal som gäller personalen,

4) besluta om beviljande av borgen till dotterbolag inom de gränser som anges i 5 § i lagen om statliga affärsverk och statsrådets förordning om gränser och villkor för statligt affärsverks upplåning (1119/2010),

5) besluta om utövandet av aktieägarens rättigheter i fråga om sådana aktier som affärsverket innehar och som avses i 3 § i lagen om rätt att överlåta statlig fastighetsförmögenhet (973/2002),

6) behandla ökningar och minskningar av den egendom som affärsverket har i sin besittning,

7) besluta om affärsverkets interna kontroll och riskhantering.

3 §

Styrelsens och revisorernas arvoden

Finansministeriet bestämmer styrelsemedlemmarnas och revisorernas arvoden.

4 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.