Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Statsrådets förordning om inspektion av utländska fartyg i Finland 21.12.2010/1241

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet, föreskrivs med stöd av 23 § i lagen om tillsyn över fartygssäkerheten (370/1995), sådan den lyder i sin svenska språkdräkt i lag 1138/2010:

1 §

Förordningens tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på varje utländskt fartyg som anlöper en finsk hamn eller ankarplats för att upprätta samverkan med hamnen samt på fartygets besättning.

Förordningen tillämpas inte på fiskefartyg, krigsfartyg, flottans hjälpfartyg, primitivt konstruerade träfartyg, sådana fartyg i kommuners eller statens tjänst som inte används kommersiellt eller fritidsbåtar som inte är i yrkesmässigt bruk.

2 §

Inspektionsplikt

Tillsynsmyndigheten ska årligen inspektera ett sådant antal fartyg av prioritet I och prioritet II enligt artikel 12 i PSC-direktivet som motsvarar Finlands årliga inspektionsplikt. Särskilda besiktningar av utländska ro-ro passagerarfartyg eller höghastighetsfartyg kan beaktas vid beräkningen av uppfyllandet av inspektionsplikten. En av tillsynsmyndigheten förrättad inspektion som inte sker i en hamn eller vid en ankarplats betraktas även som en inspektion som uppfyller inspektionsplikten, om inspektionen förrättas på finskt vattenområde.

Tillsynsmyndigheten kan under ett kalenderår låta bli att inspektera högst

1) fem procent av det totala antalet fartyg av prioritet I med hög riskprofil som anlöper hamnarna och ankarplatserna,

2) tio procent av det totala antalet fartyg av prioritet I utan hög riskprofil som anlöper hamnarna och ankarplatserna.

Trots 2 mom. ska tillsynsmyndigheten prioritera inspektion av de fartyg av prioritet I med hö...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.