Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Kommunikationsministeriets förordning om administrativa frekvensavgifter och övriga avgifter som tas ut för Kommunikationsverkets prestationer gällande radioförvaltningen (kumottu) 21.12.2010/1222

Rubriken har ändrats genom F 866/2012.

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen av den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan denna paragraf lyder i lag 348/1994:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §

Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om frekvensavgifter och övriga avgifter för Kommunikationsverkets offentligrättsliga prestationer som gäller radioförvaltningen.

2 kap

Frekvensavgifter

2 §

Frekvensavgiftens storlek och uttag avavgiften

Kommunikationsverket tar ut en i 6 § 3 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) avsedd årlig avgift som avviker från prestationens självkostnadsvärde för i 39 § i informationssamhällsbalken (917/2014) avsedd:

1) rätt för innehav och användning av radiosändare eller radionät, radiosystem eller radiostation som kräver tillstånd (radiotillstånd)

2) radiofrekvensreservering, och

3) innehav av frekvenser som är avsedda för militärt försvar.

(18.12.2014/1165)

Frekvensavgiften för en prestation som avses i 1 mom. 1 eller 2 punkten tas ut enligt bestämmelserna i 4–12 § och 14 §. Avgiftsperioden för den årliga frekvensavgiften är högst tretton månader. En innehavare av radiotillstånd är skyldig att betala den årliga frekvensavgiften trots att radiotillståndet sägs upp eller återkallas att upphöra under avgiftsperioden.

3 §

Grunder för bestämmande av frekvensavgiften

Vid bestämmande av frekvensavgiften för radiosändare, radionät, radiosystem eller radiostationer ska...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.