Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Avfallsskattelag 17.12.2010/1126

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Tillämpningsområde

För avfall som förts till en avstjälpningsplats ska skatt betalas till staten på det sätt som bestäms i denna lag.

Denna lag tillämpas inte på farligt avfall som avses i avfallslagen (646/2011) och i landskapslagen om renhållning (Ålands författningssamling 1981:3). (17.6.2011/651)

2 § (16.12.2016/1186)

Behörig myndighet

På de behöriga myndigheterna tillämpas 4 § i punktskattelagen (182/2010).

3 §

Definitioner

I denna lag avses med

1) avfall ett föremål eller ämne som avses i den avfallsförteckning som utfärdats med stöd av 6 § 3 mom. i avfallslagen och som är avfall enligt 5 § 1 mom. i avfallslagen eller 2 § i landskapslagen om renhållning,

2) återvinning av avfall verksamhet vars syfte är att ta till vara eller använda ett ämne eller den energi som ingår i avfallet,

3) avstjälpningsplats en plats för bortskaffande av avfall där avfall deponeras på eller under markytan och som kräver miljötillstånd enligt 27 § 1 mom. i miljöskyddslagen (527/2014) eller 28 b § 1 mom. i landskapslagen om renhållning.

(12.12.2014/1072)

Som avstjälpningsplats betraktas inte ett område som är klart åtskilt från avstjälpningsplatsen och

1) på vilket sorterat avfall tillfälligt förvaras en kortare tid än tre år innan det behandlas eller återvinns,

2) på vilket endast jord- och berggrundsmaterial deponeras,

3) på vilket separat insamlat bioavfall eller avloppsslam komposteras eller annars behandlas biologiskt, eller

4) på vilket avfallet återvinns.

4 §

Skattskyldighet

Skattskyldig är huvudmannen för avstjälpningsplatsen.

5 § (4.12.2015/1401)

Skattepliktigt avfall och skattens belopp

Skatt ska betalas för avfall som nämns i skattetabellen i bilagan.

Skat...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.