Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Lag om godkännande av alkolås för användning i trafik (upphävt) 10.12.2010/1109

Denna lag har upphävts genom L 25.8.2016/730, som gäller fr.o.m. 30.12.2016.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Lagens syfte

I denna lag föreskrivs om godkännande för användning i trafik av en anordning som hindrar att fordonet startas, om en viss alkoholhalt uppmäts i förarens utandningsluft (alkolås).

Se L om användning av alkolås vid skol- och dagvårdskörningar 1110/2010.

2 §

Godkännande av alkolås

Det är förbjudet att sälja, annars överlåta eller använda ett alkolås i trafiken, om modellen för alkolåset inte har godkänts av Trafiksäkerhetsverket. Verket ska publicera en förteckning över godkända modeller på alkolås på sin webbplats.

Trafiksäkerhetsverket ska godkänna alkolås som uppfyller

1) kraven i standarderna SFS-EN 50436-1 eller SFS-EN 50436-2 eller de nationella krav som föreskrivits i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som motsvarar nivån i de nämnda standarderna, och

2) de tekniska krav som fordonslagen (1090/2002) och författningar som utfärdats med stöd av den ställer på anordningar som monteras i fordon.

Tillverkaren eller importören av alkolås ska i sin ansökan visa att kraven i 2 mom. 1 punkten uppfylls genom ett intyg över överensstämmelse som utfärdats av en sådan teknisk tjänst som avses i 5 §.

Alkolås som monterats i fordon som registrerats utomlands eller i landskapet Åland får tillfälligt användas i trafiken, om alkolåset uppfyller krav motsvarande de i 2 mom. avsedda kraven.

Se ikraftträdelsestadganden.

3 §

Giltighetstid för godkännande

Godkännande av alkolås gäller tills vidare.

Om ett alkolås inte längre uppfyller de krav som gällde när låset godkändes kan Trafiksäkerhetsver...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.