Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Statsrådets förordning om EG-typgodkännande av traktorer och släpvagnar och utbytbar dragen utrustning till traktorer (upphävt) 2.12.2010/1100

Denna förordning har upphävts genom F 23.4.2015/543, som gäller fr.o.m. 1.5.2015.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivsmed stöd av 5 § 2 mom. i lagen om vissa tekniska anordningars överensstämmelse med gällande krav (1016/2004) samt 38 § 2 mom. och 40 § 1 mom. i fordonslagen (1090/2002), av dem 40 § 1 mom. i fordonslagen sådant det lyder i lag 226/2009:

1 §

Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på EG-typgodkännande av traktorer, släpvagnar eller utbytbar dragen utrustning vilkas högsta konstruktionsmässiga hastighet är minst 6 km/h och som är tillverkade i en eller flera etapper och avsedda att användas inom jord- och skogsbruk. Förordningen tillämpas dessutom på EG-typgodkännande av system, komponenter och separata tekniska enheter till dessa fordon.

Denna förordning tillämpas även på EG-typgodkännande i flera etapper av icke färdigbyggda och etappvis färdigbyggda fordon.

Förordningen tillämpas dock inte på utbytbar utrustning som helt saknar kontakt med marken under vägtransport och inte heller på trafiktraktorer som avses i 14 § 3 mom. 4 punkten i fordonslagen (1090/2002) och som är nationellt typgodkända.

2 §

Definitioner

I denna förordning avses med

1) direktivet om typgodkännande Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/37/EG om typgodkännande av jordbruks- eller skogsbrukstraktorer, av släpvagnar och utbytbara dragna maskiner till sådana traktorer samt av system, komponenter och separata tekniska enheter till dessa fordon och om upphävande av direktiv 74/150/EEG,

2) särdirektiv d...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.