Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Statsrådets förordning om de allmänna villkoren för investeringsstöd för fartyg i syfte att förbättra miljöskyddet (upphävt) 11.11.2010/946

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från kommunikationsministeriet, föreskrivs med stöd av 8 § i statsunderstödslagen (688/2001):

1 §

Syfte

I denna förordning föreskrivs om beviljande, utbetalning och användning av investeringsstöd för nya fartyg enligt statsbudgeten i syfte att förbättra miljöskyddet samt av investeringsstöd för montering som görs i efterhand på fartyg i syfte att förbättra miljöskyddet. (14.3.2013/204)

I fråga om denna förordning, som fungerar som ett stödprogram, ska en anmälan om statligt stöd göras till Europeiska kommissionen. Ibruktagandet av stödprogrammet kräver förhandsgodkännande av kommissionen. Stöd som överstiger 7,5 miljoner euro ska anmälas särskilt till kommissionen. (14.3.2013/204)

I fråga om statsunderstöd gäller dessutom bestämmelserna i statsunderstödslagen (688/2001).

2 § (14.3.2013/204)

Definitioner

I denna förordning avses med

1) miljöinnovation miljöinnovationer enligt gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till miljöskydd (2008/C 82/01) som antagits av Europeiska kommissionen,

2) tidig anpassning till framtida gemenskapsnormer anpassning för att uppfylla vad som föreskrivs i ny unionslagstiftning som höjer nivån på miljöskyddet och som ännu inte trätt i kraft,

3) eftermontering montering som görs i fartyg i efterhand och som höjer nivån på miljöskyddet,

4) små och medelstora företag företag som uppfyller villkoren för små och medelstora företag i Europeiska kommissionens gällande rekommendation om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag (2003/361/EG) jämte ändringar,...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.