Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Inrikesministeriets förordning om räddningsbilar 14.9.2010/818

I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 20 § 4 mom. i fordonslagen av den 11 december 2002 (1090/2002):

1 §

Tillämpningsområde

Denna förordning gäller konstruktion, utrustning och färg i fråga om räddningsbilar som avses i 20 § 1 mom. i fordonslagen (1090/2002).

Denna förordning tillämpas utöver vad som i fordonslagen samt i övrigt med stöd av den bestäms om räddningsbilars konstruktion och utrustning.

2 §

Allmänna krav

En räddningsbil ska till sin konstruktion och utrustning stämma överens med standarderna SFS–EN 1846–1, SFS-EN 1846–2, och SFS–EN 1846–3. I enlighet med principen om ömsesidigt erkännande kan i stället för europeiska standarder användas sådana i något annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Turkiet gällande standarder eller andra tekniska specifikationer med hjälp av vilka motsvarande säkerhetsnivå kan garanteras.

En räddningsbil ska till sin konstruktion vara sådan att den fungerar oavbrutet minst fyra timmar i temperaturer mellan minst –25 °C och +35 °C.

3 §

Bogseringsanordningar

En räddningsbil vars totalmassa är större än 3,5 ton ska förses med en draglänk eller en motsvarande anordning i chassiets främre och bakre del. Länken och fästet ska hålla för en drag- och tryckkraft som motsvarar hälften av fordonets totalmassa.

4 §

Räddningsbilars färg

En räddningsbils basfärg är röd. Basfärgen på containrar och på sådana släpvagnar vars totalmassa är större än 750 kg, vilka används för räddningsverksamhet, är i tillämpliga delar röd.

De referensnyanser som används för den röda basfärgen är RAL 3000, RAL 3001, RAL 3002 eller RAL 3020. Märkbarheten får förbättras med fluorescerand...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.