Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Lag om registrering av fiskefartyg och vattenbruksfartyg som används till havs 16.7.2010/690

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §

Tillämpningsområde

Genom denna lag föreskrivs om det register som ska föras över finska fiske- och vattenbruksfartyg som används till havs till den del det inte föreskrivs om detta i rättsakter om Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik.

2 §

Registrets ändamål

Registret används för att följa och reglera fiskekapaciteten för finska fiskefartyg och för att övervaka, forska i, utveckla och statistikföra det kommersiella fisket och vattenbruket i enlighet med bestämmelserna om Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik och de nationella bestämmelser som utfärdats för att genomföra dem.

Registret kan också användas för att övervaka sjötrafiken och bränslebeskattningen och för övervakning som avses i lagstiftningen om livsmedel och för att stödja räddningsverksamheten i anslutning till färd på vatten, den allmänna beredskapsplaneringen, planeringen av användningen av vattenområden och upprätthållandet av gränssäkerheten.

3 §

Definitioner

I denna lag avses med

1) fiskefartyg fartyg som utrustats för eller används för kommersiellt fiske av fisk och andra levande akvatiska resurser i havet,

2) finskt fiskefartyg ett fartyg enligt 1 punkten som enligt 1 kap. 1 § i sjölagen (674/1994) är finskt,

3) kommersiellt fiske verksamhet där levande akvatiska resurser fångas för försäljning eller där de akvatiska resurser som fångats eller en del av dem säljs,

4) vattenbruksfartyg ett fartyg som används till havs uteslutande inom vattenbruket,

5) fiskekapacitet fiskefartygets dräktighet i bruttoton (GT) och maskineffekt i kilowatt (kW),

6) fartygets totallä...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.