Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Statsrådets förordning om hantering av översvämningsrisker 1.7.2010/659

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av 21, 26 och 28 § i lagen om hantering av översvämningsrisker (620/2010):

1 §

Preliminär bedömning av översvämningsrisker

Den preliminära bedömningen av översvämningsrisker förorsakade av förhöjt vattenstånd i vattendrag ska utföras för varje avrinningsområde. Den preliminära bedömningen av översvämningsrisker som beror på förhöjt havsvattenstånd ska utföras inom närings-, trafik- och miljöcentralernas verksamhetsområden.

Den preliminära bedömningen av översvämningsriskerna i avrinningsområden och i kustområden omfattar

1) kartor utarbetade i ändamålsenlig skala, av vilka framgår höjdförhållandena för avrinningsområden och kustområden, genomförd och planerad markanvändning samt övriga uppgifter som behövs med tanke på bedömningen av översvämningsrisker,

2) beskrivning av tidigare översvämningar, deras omfattning och eventuella ogynnsamma följder enligt 8 § 1 mom. i lagen om hantering av översvämningsrisker (620/2010), om likartade översvämningar och ogynnsamma följder av dem kan anses vara möjliga,

3) en bedömning av hur stora områden eventuella framtida översvämningar kommer att täcka och av i 2 punkten avsedda ogynnsamma följder av sådana översvämningar.

Den bedömning som avses i 2 mom. 3 punkten utförs med hjälp av höjdmodeller och geografiska datamängder med beaktande av vattendragens läge och hydrologiska och geomorfologiska egenskaper, effektiviteten hos konstruktioner för vattenreglering och översvämningsskydd och...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.