Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Lag om CE-märkningsförseelse 19.3.2010/187

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Lagens tillämpningsområde

I denna lag föreskrivs om påföljderna ifall den CE-märkning som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 används i strid med nämnda förordning.

2 §

Förhållande till annan lagstiftning

Denna lag tillämpas på CE-märkningsförseelser, om inte annat föreskrivs någon annanstans i lag.

3 §

CE-märkningsförseelse

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet i strid med artikel 30 i den förordning som nämns i 1 §

1) anbringar CE-märkning utan att vara tillverkare av produkten eller tillverkarens representant,

2) anbringar CE-märkning på en produkt som det inte föreskrivs i harmoniserad gemenskapslagstiftning att ska förses med sådan märkning,

3) i egenskap av tillverkare av produkten anbringar eller låter anbringa CE-märkning på en produkt som inte överensstämmer med kraven i den gemenskapslagstiftning där det föreskrivs om CE-märkning, eller

4) på en CE-märkt produkt anbringar märkning, symboler eller inskriptioner som kan vara vilseledande i fråga om CE-märkets innebörd eller utformning,

ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag eller gärningen är ringa, för CE-märkningsförseelse dömas till böter.

4 §

Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 april 2010.

Genom denna lag upphävs lagen av den 22 december 1994 om att vissa produkter skall förses med CE-märkning (1376/1994).

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 289/2009 , EkUB 1/2010, RSv 20/2010, Europaparlame...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.