Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Statsrådets förordning om en särskild åtgärd för att stödja marknaden inom mejerisektorn 25.2.2010/138

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av 13 § 1 mom. i lagen av den 18 december 1992 om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992):

1 §

Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas när mjölkproducenter beviljas stöd enligt artikel 1 i kommissionens förordning (EU) nr 1233/2009 om en särskild åtgärd för att stödja marknaden inom mejerisektorn, nedan kommissionens förordning.

2 § (3.6.2010/464)

Grunderna för fastställande av stöd som betalas till mjölkproducenter

Till de mjölkproducenter som under kvotperioden 2008/2009 haft mjölkproduktion betalas stöd enligt det maximibelopp som anges i bilagan till kommissionens förordning. För mjölk som antecknats i kvotregistret och som köpts och godkänts för att marknadsföras eller som sålts direkt till konsumenterna under kvotperioden 2008/2009 betalas högst 0,22 cent per liter i stöd. Med kvotregistret avses ett informationssystem som förvaltas av Landsbygdsverket och som innehåller uppdaterade uppgifter om de mjölkkvantiteter som producenterna har producerat och om de referenskvantiteter som producenterna har i sin besittning.

3 §

Myndighet som beviljas stöd

Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet beslutar om beviljande av stöd till mjölkproducenter.

4 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 3 mars 2010.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Ikraftträdelsestadganden:

3.6.2010/464:

Denna förordning träder i kraft den 9 juni 2010.

Åtgärder som verkställigheten av fö...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.