Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Statsrådets förordning om arbetarskyddsnämnderna 21.1.2010/53

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs med stöd av 4 § 2 mom. i lagen av den 8 januari 1993 om arbetarskyddsförvaltningen (16/1993), sådant det lyder i lag 900/2009:

1 §

Arbetarskyddsnämndens uppgift

Arbetarskyddsnämnden har som uppgift att inom verksamhetsområdet för regionförvaltningsverkets ansvarsområde för arbetarskyddet behandla

1) betydande utvecklings-, planerings- och uppföljningsprojekt inom arbetarskyddet,

2) allmänna verksamhetslinjer och resultatmål för arbetarskyddet samt inriktningen av resurser för att främja arbetarskyddet, samt

3) övriga frågor som är betydelsefulla för det regionala utvecklandet av arbetsmiljön.

2 §

Nämndens sammansättning

Nämnden har en ordförande och en vice ordförande och högst tio andra medlemmar, av vilka var och en har en personlig suppleant.

Ordförande för nämnden är chefen för ansvarsområdet för arbetarskyddet eller en av chefen förordnad person.

Om ordföranden, vice ordföranden eller en medlem eller en suppleant i nämnden avgår eller avlider under mandatperioden, utser chefen för ansvarsområdet i stället för den som avgått eller den avlidna en ny medlem eller en ny suppleant som företräder samma grupp för den återstående mandatperioden.

Nämnden kan tillsätta sektioner och anlita sakkunnighjälp.

3 §

Sammanträden

Nämnden sammanträder på kallelse av ordföranden eller vice ordföranden.

Protokoll ska föras över nämndens sammanträden.

4 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2010.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning av den 10 juni 2004 om arbetarskyddsnämnderna (480/2004).

Åtgärder som ver...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.