Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Statsrådets förordning om Finlands miljöcentral 29.12.2009/1828

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet, föreskrivs med stöd av lagen om Finlands miljöcentral (1069/2009):

1 §

Verksamhetsenheter

Finlands miljöcentral är organiserad i verksamhetsenheter om vars uppläggning och uppgifter föreskrivs närmare i arbetsordningen.

2 §

Delegation

Delegationen för Finlands miljöcentral har i uppgift att allmänt utvärdera forsknings- och utvecklingsarbetet i miljöbranschen, att stödja den strategiska planeringen samt att främja samarbetet mellan Finlands miljöcentral och dess kontaktgrupper.

I delegationen ingår generaldirektören för Finlands miljöcentral och högst tolv andra medlemmar, av vilka personalen vid Finlands miljöcentral utser en medlem inom sig.

Miljöministeriet tillsätter på förslag av Finlands miljöcentral delegationen för högst fyra år i sänder och fastställer medlemmarnas arvoden.

3 §

Ledning och personal

Förutom generaldirektören finns vid Finlands miljöcentral dessutom forskningsdirektörer och annan personal i tjänsteförhållande och i arbetsavtalsförhållande.

En generaldirektör, om denne har avlagt doktorsexamen, och en forskningsdirektör har titeln professor.

Chef för en verksamhetsenhet som är direkt underställd generaldirektören är en tjänsteman som generaldirektören har förordnat till uppgiften.

4 §

Generaldirektörens uppgifter

Generaldirektören leder och utvecklar verksamheten vid Finlands miljöcentral och svarar för att verksamheten är resultatbringande och att målen nås.

Generaldirektören avgör ärenden som gäller

1) riktlinjerna för Finlands miljöcentrals verksamhet och andra därmed jämförbara betydande ärenden,

2) verksamhe...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.