Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Statsrådets förordning om fartygs bemanning och fartygspersonalens behörighet (upphävt) 29.12.2009/1797

Denna förordning har upphävts genom L 31.1.2013/95, som gäller fr.o.m. 1.3.2013.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet, föreskrivs med stöd av 6 § 5 mom., 7 § 5 mom., 9 § 3 mom., 16 § 2 mom., 17 § 3 och 4 mom., 18 § 4 mom., 19 § 1 och 2 mom., 21 § 4 mom. i lagen av den 29 december 2009 om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg (1687/2009):

1 §

Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på fartygspersonal som arbetar ombord på maskindrivna finska fartyg som används i sjöfart och på fartygens redare.

2 §

Definitioner

I denna förordning avses med

1) grundläggande nödsituationsutbildning den helhet som består av utbildning i överlevnadstekniker, brandbekämpning, förstahjälp och arbetarskydd enligt tabellerna A-VI/1-1, A-VI/1-2, A-VI/1-3 och A-VI/1-4 i STCW-konventionens kod A,

2) GMDSS-systemet det globala nödsignals- och säkerhetssystemet till sjöss,

3) sjöområde A1, A2, A3 och A4 sjöområden enligt GMDSS-systemet,

4) maskineffekt propellermaskineriets effekt, mätt vid axelledningens flänsanslutning och uttryckt i kilowatt,

5) effekttal det tal som fås genom att de disponibla ångpannornas största tillåtna drifttryck och produkterna av effektens talvärden adderas, varvid med drifttryck avses övertryck, angivet i bar, och med effekt den värmeenergi som under tidsenheten överförs i vätska och ånga, angiven i megawatt.

3 §

Ansökan om fastställande av bemanningen

Redaren ska i sin ansökan om fastställande av bemanningen lämna in uppgifter om följande omständigheter:

1) vakthållningsarrangemangen,

2) ordnandet av arbets- och vilotiderna,

3) fartområdena,

4) ...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.