Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Finansministeriets förordning om krav för godkännande av revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin (upphävt) 22.12.2009/1369

Denna förordning har upphört att gälla fr.o.m. 1.1.2016. Se L om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin 1142/2015 11 §.

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 och 9 § 5 mom. i lagen av den 1 april 1999 om revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin (467/1999), sådana de lyder, 8 § i lag 370/2005 och 9 § 5 mom. i lag 1033/2008:

1 kap

Krav för godkännande av OFR-revisorer

1 §

Krav för deltagande i OFR-examen

Utöver vad som i 9 § i lagen om revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin (467/1999) föreskrivs om rätt att delta i examen har en person som har fullgjort de studier som anges i 2 kap. och som har den erfarenhet som avses i 3 kap. rätt att delta i OFR-examen, nedan examen. Rätt att delta i examen har också den som uppfyller de krav för godkännande att delta i examen i undantagsfall som avses i 12 §.

2 kap

Krav på studier

2 §

Allmänt

En förutsättning för deltagande i examen är att sökanden i enlighet med 3–5 § har fullgjort studier i redovisning, juridik och andra läroämnen vid ett universitet enligt universitetslagen (558/2009) eller vid en yrkeshögskola enligt yrkeshögskolelagen (351/2003).

Bestämmelser om undantag från kraven på studier finns i 6 och 7 §.

Yrkeshögskolelag 351/2003 har upphävts genom Yrkeshögskolelag 932/2014.

3 §

Studier i revision och redovisning som krävs för deltagande i examen

En förutsättning för deltagande i examen är att sökanden har fullgjort studier i revision och redovisning som omfattar minst 52 studiepoäng eller 35 studieveckor.

Studierna ska omfatta åtminstone följande ämnesområden:

1) principerna för bokförin...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.