Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Lag om växtförädlarrätt 22.12.2009/1279

I enlighet med riksdagens beslut förekrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §

Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på skydd av växtförädlarens rätt (växtförädlarrätt). Växtförädlarrätt kan beviljas för sorter inom alla botaniska släkten och arter.

2 §

Europeiska gemenskapens lagstiftning

Bestämmelser om Europeiska gemenskapens växtförädlarrätt ingår i rådets förordning (EG) nr 2100/94 om gemenskapens växtförädlarrätt.

Innehavare av gemenskapens växtförädlarrätt har samma skydd som innehavare av växtförädlarrätt enligt denna lag, om inte något annat bestäms i denna lag.

3 §

Definitioner

I denna lag avses med

1) avledd sort en sort som tagits fram genom att en skyddad sort utnyttjats i väsentlig mån,

2) växtförädlarrätt förädlarens ensamrätt att utnyttja en sort yrkesmässigt i enlighet med denna lag; växtförädlarrätten omfattar också

a) sorter som inte tydligt skiljer sig från skyddade sorter,

b) avledda sorter, om inte sorten i sig själv är en avledd sort, och

c) sorter vars produktion kräver upprepad användning av den skyddade sorten,

3) innehavare av växtförädlarrätt den som har förädlat sorten eller den till vilken rätten har övergått; som innehavare av växtförädlarrätten betraktas den som senast har antecknats som innehavare av växtförädlarrätten i det register över växtförädlarrätter som avses i 22 §, om inte något annat visas,

4) sort en grupp av växter inom ett enskilt botaniskt taxon av lägsta kända nivå som kan

a) definieras genom beskrivningen av de kännetecken som är ett resultat av en bestämd genotyp eller kombination av genotyper,

b) särskiljas från alla andra växtgrupper genom minst ett av kännetecknen, och

c) betraktas som en enhet beträffande dess lämplighet att ...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.